Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Rejestr wyjść służbowych
 2. Rejestr wyjść uczestników
 3. Rejestr – praca w godzinach nadliczbowych
 4. Rejestr kart drogowych
 5. Rejestr delegacji służbowych
 6. Ewidencja środków trwałych
 7. Ewidencja ilościowa – pozostałe środki trwałe
 8. Rejestr zarządzeń
 9. Rejestr skarg i wniosków
 10. Rejestr umów zawieranych przez dyrektora ŚDS w Czersku
 11. Ewidencja wzorów pieczęci i podpisów
 12. Ewidencja uczestników ŚDS w Czersku
 13. Książka kontroli

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:103
Treść wprowadził(a): Orczechowski Leszek, 2019-08-12 14:18:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-09 09:56:56