Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Rejestry, ewidencje, archiwa:

 

 1. Rejestr wyjść służbowych
 2. Rejestr wyjść uczestników
 3. Rejestr – praca w godzinach nadliczbowych
 4. Rejestr kart drogowych
 5. Rejestr delegacji służbowych
 6. Rejestr zarządzeń
 7. Rejestr skarg i wniosków
 8. Rejestr umów zawieranych przez dyrektora ŚDS w Czersku
 9. Rejestr dokumentów stanowiących system kontroli zarządczej
 10. Ewidencja środków trwałych
 11. Ewidencja ilościowa – pozostałe środki trwałe
 12. Ewidencja wzorów pieczęci i podpisów
 13. Ewidencja uczestników ŚDS w Czersku
 14. Książka kontroli

 

Objaśnienia skrótów:
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy