Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Zarządzenie 1/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego i wydatków na 2019 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego i wydatków na 2019 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku
Utworzono: 2019-02-01 08:07:34
Data dodania: 2019-02-27 10:49:07
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 2/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 2 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia regulaminu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 2 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia regulaminu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku
Utworzono: 2019-02-04 14:05:08
Data dodania: 2021-04-15 15:06:50
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 3/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 3 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 04 lutego 2019 rok w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników ŚDS w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 3 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 04 lutego 2019 rok w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników ŚDS w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-04 09:06:01
Data dodania: 2019-02-27 10:49:08
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 4/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 4 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Kodeksu Etyki pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 4 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Kodeksu Etyki pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-05 09:21:51
Data dodania: 2019-02-27 10:49:08
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 5/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 5 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Antymobbingowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 5 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Antymobbingowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-06 09:27:08
Data dodania: 2019-02-27 10:49:09
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 6/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 6 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury planowania, realizacji i oceny szkoleń pracowników ŚDS w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 6 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury planowania, realizacji i oceny szkoleń pracowników ŚDS w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-06 09:29:21
Data dodania: 2019-02-27 10:49:09
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 7/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 7 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 7 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-07 09:34:29
Data dodania: 2019-02-27 10:49:10
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 8/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 8 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników ŚDS.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 8 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników ŚDS.pdf
Utworzono: 2019-02-06 09:44:45
Data dodania: 2019-02-27 10:49:11
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 9/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 9 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu zasad zamawiania, użytkowania, przechowywania oraz likwidacji pieczątek.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 9 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu zasad zamawiania, użytkowania, przechowywania oraz likwidacji pieczątek.pdf
Utworzono: 2019-02-08 09:47:58
Data dodania: 2019-02-27 10:49:12
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 10/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 10 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 10 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków.pdf
Utworzono: 2019-02-08 09:50:16
Data dodania: 2019-02-27 10:49:13
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 11/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 11 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacj.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 11 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacj.pdf
Utworzono: 2019-02-08 09:54:06
Data dodania: 2019-12-12 12:56:54
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 12/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 12 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych; Polityki Bezpieczeństwa; Instrukcji zarządzania.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 12 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych; Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Utworzono: 2019-02-18 10:00:27
Data dodania: 2019-02-27 10:49:13
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 13/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 13 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu zespołu wspierająco - aktywizującego.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 13 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu zespołu wspierająco - aktywizującego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-11 10:03:42
Data dodania: 2019-02-27 10:49:14
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 14/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 14 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zwrotów kosztów używania samochodów.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 14 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zwrotów kosztów używania - na obszarze kraju - przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.pdf
Utworzono: 2019-02-22 10:47:56
Data dodania: 2019-04-29 09:08:39
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 15/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 15 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora ŚDS.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 15 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora ŚDS podczas jego nieobecności trwającej dłużej niż jeden dzień w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-25 11:00:31
Data dodania: 2019-04-29 09:08:40
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 16/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 16 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pobytu Uczestników ŚDS w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 16 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pobytu Uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-02-26 11:10:44
Data dodania: 2019-04-29 09:08:40
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 17/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 17 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 17 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-03-07 11:13:41
Data dodania: 2019-04-29 09:08:41
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 18/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 18 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych w ŚDS w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie nr 18 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-03-08 11:19:54
Data dodania: 2019-10-17 13:30:30
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 19/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 19 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ŚDS w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie nr 19 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-03-22 11:25:06
Data dodania: 2019-10-17 13:30:43
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 20/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 20 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia wykazu dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w ŚDS w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 20 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia wykazu dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku.pdf
Utworzono: 2019-09-20 11:28:05
Data dodania: 2019-10-16 13:48:30
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie 21/2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 21 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej w ŚDS w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 21 2019 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku
Utworzono: 2019-12-17 11:30:34
Data dodania: 2020-01-23 09:19:31
Autor pliku: Jolanta Lipska
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf